2. Uluslararası Multidisipliner Doğa Bilimleri ve Mühendislik Kongresi - 2022

Current Debates on Natural and Engineering Sciences 5 Kitapçığı
Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 6
Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 7
Kongre Programı
Özet Bildiri Kitapçığı
Tam Metinler Kitapçığı