Uluslararası Multidisipliner Doğa Bilimleri ve Mühendislik Kongresi - 2021

Kongre Programı
Özet Bildiri Kitapçığı
Tam Metinler Kitapçığı
Current Debates on Natural and Engineering Sciences 2